HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH:

Điều hành công ty ở cấp cao có Tổng Giám đốc và các phó Tổng Giám đốc.

Các Giám đốc chuyên ngành và các Giám đốc Chi nhánh.

Các trưởng/ phó Bộ phận trực thuộc công ty, các Ban Giám đốc các nhà máy

Các trưởng/ phó Bộ phận trực thuộc Chi nhánh.

VINALIGHT thường xuyên tìm hiểu nhu cầu và những mong đợi của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của mình cả trong hiện tại và trong tương lai. Đều đặn thực hiện các khảo sát ý kiến khách hàng để thu thập dữ liệu, từ đó hoạch định cải tiến sản phẩm và dịch vụ, cũng như dự báo xu hướng thiết kế và phát triển. nắm bắt chính xác các yêu cầu của khách hàng nhằm không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI:

VINALIGHT thiết lập và duy trì Hệ thống kênh phân phối theo cấp:

Công ty/ Chi nhánh Công ty -> Đại lý cấp 1 -> Đại lý cấp 2 -> Nhà thầu / Người sử dụng.

Công ty/ Chi nhánh Công ty -> Đại lý cấp 1 -> Nhà thầu / Người sử dụng (các Dự án vừa và nhỏ).

Công ty/ Chi nhánh Công ty -> Nhà thầu / Người sử dụng (các Dự án có yêu cầu kỹ thuật cao).

Hiện tại các đại lý, cửa hàng phân phối sản phẩm của VINALIGHT có mặt tại hầu hết các Thị xã, Thị trấn, Quận/ Huyện thuộc các Tỉnh, Thành phố trên cả nước.

VINALIGHT luôn chú trọng các dịch vụ hậu mại và các chính sách chăm sóc khách hàng thường xuyên. Việc đánh giá khách hàng và đo lường sự thoả mãn của khách hàng được thực hiện định kỳ 6 tháng/ lần. Hoạt động này cung cấp dữ liệu bổ xung cho công tác hoạch định của công ty.